• POWER METERS

پاورمترها POWER METERS دستگاههائی هستند که برای محاسبه توان ، انرژی ، توان اکتیو و راکتیو ، فاکتور توان و اندازه‏ گیری ولتاژ ، جریان طراحی گردیده‏ اند. این دستگاها برای ارسال اطلاعات خود به مراکز کنترل بایستی مجهز به پورت RS-485 با پروتکلهای استاندارد از قبیل MODBUS , IEC103 , … باشند. شرکت TAIK ELECTRIC از سال ۱۹۹۲ به عنوان یکی از شرکتهای قدرتمند در زمینه طراحی و تولید دستگاهای اندازه گیری فعالیت خود را آغاز نموده و مدلهای متنوعی از POWER METERS را با تغذیه و ورودی های مختلف با دقت ۰٫۲ درصد تولید کرده است.

T250-TAIK

T330-TAIK

S7-330-TAIK