DNP3 Forge ابزاری است جهت ساخت و ویرایش فایلهای DNP3 SCL , پارامترهای DNP3 دستگاه‌ها , پروفایل سازی به صورت DNP3 XML و … و همچنین یک پل ارتباطی برای سازگاری با پروتکل IEC 61850 می باشد.

dnp3forge

توضیحات تکمیلی