آموزش نرم افزار abb560

ارسال شده در: اسکادا | 0

نرم افزار ABB560 پایانه راه دور  ABB560 در صنایع برق , گاز و آب و ریلی در سیستمهای اسکادا و تله متری برای ارسال اطلاعات دیجیتال و آنالوگ به مراکز دیسپاچینگ یا ارسال فرمان از مرکز کنترل اعم از دیجیتال … Continued

آموزش پروتکل IEC 101 متوسطه

ارسال شده در: اسکادا | 0

در ادامه آموزش پروتکل IEC 101 مقدماتی اکنون به ساختار این پروتکل میپردازیم : ساختار پروتکل IEC 101 : ü     پروتکلی با فرمت فریم FT 1.2 ü     پروتکلی آسنکرون با Hamming Distance=4 ü     ۱ بیت شروع کاراکتر, ۱ بیت پایان کاراکتر, ۱ … Continued

آموزش پروتکل IEC 101 مقدماتی

ارسال شده در: اسکادا | 0

استانداردهای پروتکل IEC 101 پروتکل IEC 101 بر اساس مجموعه استانداردهای IEC 870-5 پیاده سازی شده است.پروتکل IEC 101 در اکثر سیستمهای مخابراتی اسکادا شامل RTU ها یا پایانه های راه دور پشتیبانی میشود.سیستم رفع خطای مناسب و قابل قبول … Continued

اسکادا در نیروگاه DG تولید پراکنده

ارسال شده در: اسکادا | 0

نیروگاه DG قبل از پرداختن به موضوع جمع آوری دیتای اسکادا در نیروگاه DG تولید پراکنده و ارسال آن به مراکز کنترل دیسپاچینگ بهتر است نگاهی کوتاه به علت پیدایش این واحدهای تولیدی برق داشته باشیم. هم اکنون اکثر کشورها … Continued

اینترفیس در اسکادا

ارسال شده در: اسکادا | 0

سیستم‌های اینترفیس در اسکادا جهت ارتباط دیتا بین مراکز دیسپاچینگ و پست‌های برق به کار می رود  و پل ارتباطی بین تجهیزات اسکادا با تجهیزات پست‌ها می باشد. اینترفیس در اسکادا شامل دو بخش می باشد: الف) تابلو‌های اینترفیس: این … Continued

1 2