اسکادا در نیروگاه DG تولید پراکنده

ارسال شده در: اسکادا | 0

نیروگاه DG قبل از پرداختن به موضوع جمع آوری دیتای اسکادا در نیروگاه DG تولید پراکنده و ارسال آن به مراکز کنترل دیسپاچینگ بهتر است نگاهی کوتاه به علت پیدایش این واحدهای تولیدی برق داشته باشیم. هم اکنون اکثر کشورها … Continued

اسکادا تله متری

ارسال شده در: اسکادا | 0

اسکادا تله متری چیست؟ اسکادا (SCADA ) مخفف کلمات Supervisory Control And Data Acquisition به معنی کنترل سوپروایزری (نظارت مدیریتی) و اخذ داده ها می باشد. همانطور یکه از اسم آن پیداست اسکادا به یک سیستم کنترلی گسترده اشاره دارد. … Continued