اسکادا در نیروگاه DG تولید پراکنده

ارسال شده در: اسکادا | 0

نیروگاه DG قبل از پرداختن به موضوع جمع آوری دیتای اسکادا در نیروگاه DG تولید پراکنده و ارسال آن به مراکز کنترل دیسپاچینگ بهتر است نگاهی کوتاه به علت پیدایش این واحدهای تولیدی برق داشته باشیم. هم اکنون اکثر کشورها … Continued