آموزش پروتکل IEC 101 متوسطه

ارسال شده در: اسکادا | 0

در ادامه آموزش پروتکل IEC 101 مقدماتی اکنون به ساختار این پروتکل میپردازیم : ساختار پروتکل IEC 101 : ü     پروتکلی با فرمت فریم FT 1.2 ü     پروتکلی آسنکرون با Hamming Distance=4 ü     ۱ بیت شروع کاراکتر, ۱ بیت پایان کاراکتر, ۱ … Continued

آموزش پروتکل IEC 101 مقدماتی

ارسال شده در: اسکادا | 0

استانداردهای پروتکل IEC 101 پروتکل IEC 101 بر اساس مجموعه استانداردهای IEC 870-5 پیاده سازی شده است.پروتکل IEC 101 در اکثر سیستمهای مخابراتی اسکادا شامل RTU ها یا پایانه های راه دور پشتیبانی میشود.سیستم رفع خطای مناسب و قابل قبول … Continued