مزایای استفاده از TIS-DALI LED Driver

ارسال شده در: خانه هوشمند | 0

مزایای استفاده از TIS-DALI LED Driver پس از اختراع لامپ های رشته ای با مصرف بالا و اتلاف انرژی بسیار زیاد لامپ های فلورسنت یا مهتابی با مصرف مناسبتر و روشنایی مطلوب مورد توجه قرار گرفت با این حال گسترش شهرها و … Continued