فیبرنوری

تجهیزات فیبرنوری بستر مخابراتی با قابلیت اطمینان بالاست و با دارا بودن پورتهای ماژولار اترنت سریال و RJ45 براحتی میتواند با دستگاه دیگر ارتباط داشته باشد.

گسترش ارتباطات راه دور و راحتی انتقال اطلاعات از طریق سیستم‌های انتقال و مخابرات فیبر نوری یکی از پر اهمیت ‌ترین موارد مورد بحث در جهان امروز است . سرعت دقت و تسهیل از مهم‌ترین ویژگی‌های مخابرات فیبر نوری می ‌باشد . یکی از پر اهمیت ‌ترین موارد استفاده از مخابرات فیبر نوری آسانی انتقال در فرستادن سیگنال‌های حامل اطلاعات دیجیتالی است که قابلیت تقسیم بندی در حوزه زمانی را دارا می  ‌باشد . این به این معنی است که مخابرات دیجیتال تامین کننده پتانسیل کافی برای استفاده از امکانات مخابره اطلاعات در پکیجهای کوچک انتقال در حوزه زمانی است .

با پیشرفت تكنولوژی و صنعت نرم‌افزار و تأثیرگذاری بر تمامی بخشهای صنعتی بكارگیری رله‌های دیجیتالی و كنترل هوشمند در پستها امری اجتناب‌ناپذیر می باشد و با گذشت چند سال ساخت رله‌های الكترونیكی از تولید كارخانجات خارج خواهد شد . در حال حاضر در كشورهای پیشرفته سیستم كنترل هوشمند پستهای فشار قوی نصب شده و به راحتی كلیه عملیات را از مركز كنترل انجام می ‌دهند .فیبر نوری به عنوان رابط بین تجهیزات و مركز كنترل در این راستا دارای اهمیت بالایی بوده و به عنوان ابزار اصلی طرح پستهای دیجیتالی شناخته شده است و می ‌بایست جایگزین كابلهای رشته‌ای گردد .