مبدل سریال

  •  RS-232 به RS-485/422 – مبدل سریال ADAM-4520

ADAM 4520
ADAM 4520

 

اکثر سیستم های کامپیوتری صنعتی با استاندارد RS-232  (پورت سریال) مجهز شده اند. اگر چه پورت RS-232  به طور گسترده ای استفاده می شود ولی سرعت انتقال، دامنه، و قابلیت های شبکه را محدود کرده است.استاندارد RS-485 و RS-422 این محدودیتها را از بین برده است . مبدل ADAM-4520 به شما استفاده از مزایای استاندارد RS-485/422 روی سیستمهای مجهز به پورت RS-232 را می دهند. این مبدل به طور کاملا مشخص و دقیق بدون تغییر در سخت افزار یا نرم افزار سیستم صنعتی , سیگنالهای RS-232 را به سیگنالهای RS-485 یا RS-422 ایزوله شده تبدیل می کند. مبدل ADAM-4520 به راحتی به شما این اجازه را می دهد که یک محیط کاملا صنعتی و ایمن برای ارتباط دستگاه ها در فواصل طولانی (حداکثر 1200متر ) در کنار سخت افزار استاندارد موجود فراهم آورید.

[btn text=”Manual/Driver” tcolor=#FFF bcolor=#FFA500 thovercolor=#FFF link=”http://www.advantech.com/products/Data_Acquisition_Modules/ADAM-4520/mod_8dcee4b7-fbde-4c5d-9752-ed2f2fbd00bf.aspx” target=”_blank”]

 

  • RS-232 به ETHERNET – مبدل سریال ADAM-4571L

ADAM-4571
ADAM-4571

ADAM-4571L  روشی موثر و مقرون به صرفه ای را جهت شبکه کردن تجهیزات در یک محیط صنعتی, همچنین مدیریت کنترل وارتباط از راه دور تجهیزات با پورت RS-232 را فراهم می آورد. سرعت انتقال دیتا ADAM-4571L به 921.6 Kbps می رسد.ADAM-4571L از طریق Encapsulating اطلاعات سریال اجازه ارتباطات مجازی سریال (VIRTUAL SERIAL LINK) بر روی بستر شبکه های TCP-IP از طریق اترنت را می دهد.نرم افزار پیکره بندی دستگاه می تواند به صورت اتوماتیک کلیه مبدلهای سریال داخل شبکه را تشخیص و اجازه کلیه تنظیمات مورد نیاز را بدهد. همچنین قابلیت PORT MAPPING نرم افزار , پیکره بندی پورت سریال مجازی (VIRTUAL COM PORT) برای سیستم عاملهای مختلف فراهم می کند.

[btn text=”Manual/Driver” tcolor=#FFF bcolor=#FFA500 thovercolor=#FFF link=”http://www.advantech.com/products/GF-5TQV/ADAM-4571L/mod_31d4afc8-0da3-4b81-81b9-9cab2636e8c7.aspx#” target=”_blank”]