IDS

IDS با دارا بودن مدلهای RTU پایانه راه دور IDS 850 650 640 و داشتن سابقه در صنایع برق و آب گزینه بسیار مناسبی برای ارسال دیتا به مراکز دیسپاچینگ میباشد.

  • IDS850

 

IDS850
IDS850
  • IDS650

مناسب برای مراکز کنترل آب و گاز

IDS650
IDS650
  • ACOS 750

 

ACOS 750
ACOS 750