اسکادا تله متری خانه هوشمند

آیفون تصویری TIS با ضخامت کم و وضوح تصویر بسیار بالا شامل مزایای زیر می باشد:

TIS-iphone