رله هوشمند

  • رله 8 کانال 16 آمپر ( Relay Module 8 Channels 16 Amps )

از این ماژول برای کنترل روشنایی , پرده برقی یا مدارهای با جریان مصرفی زیاد ( هر کانال 16 امپر ) استفاده می شود. برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY )و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود. همچنین در صورت عمل نکردن دستگاه از طریق شبکه باس دکمه‌هایی برای روشن و یا خاموش کردن هر کانال پیش‌بینی شده است.

Relay Module 8 Channels 16 Amps

  • رله 12 کانال 10 آمپر ( Valve Lighting Curtain Module  12 Channels 10 Amps )

این ماژول 12 کانال مستقل 10 آمپر دارد که میتوان برای کنترل روشنایی , فن کوئل و پرده برقی به صورت دستی ( DIY ) و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی کرد.

Valve Lighting Curtain Module 12 Channels 10 Amps

  • رله 4 کانال 10 آمپر ( Relay Module 4 Channels 10 Amps )

از این ماژول برای کنترل روشنایی , پرده برقی ( هر کانال 10 امپر ) استفاده می شود. برای کنترل روشنایی به صورت دستی (DIY )و یا از طریق PC برای تعریف سناریوهای مختلف برنامه ریزی می شود. همچنین در صورت عمل نکردن دستگاه از طریق شبکه باس دکمه‌هایی برای روشن و یا خاموش کردن هر کانال پیش‌بینی شده است.

Relay Module 4 Channels 10 Amps

  • پنل ادیشن 3 رله 5 آمپر ( Panel Addition 3 Relay 5 Amps )

از این ماژول برای کنترل روشنایی , فن کوئل ( سرعت کم , متوسط و زیاد ) , پرده برقی ( راست گرد , چپ گرد و توقف ) و سیستم سرمایش و گرمایش ( HVAC ) استفاده می شود.هر رله بار حداکث 3 آمپر را پشتیبانی می کند.

Panel Addition 3 Relay 5 Amps