اسکادا تله متری خانه هوشمند

 این ماژول با دارا بودن Central Time Clock و قابلیت برنامه نویسی لاجیک ( 960 خط  و 255 فلگ ) از طریق گیتهای منطقی AND , OR , NAND , NOR نقش بسیار مهمی در کنترل کردن روشنایی , امنیت , تغییرات دمای محیط , پرده برقی و زمان روز و شب و … دارد. تقویم و سیستم اعلام اذان و انجام وظایف با فاصله زمانی مشخص از قابلیتهای آن می باشد.

Automation-timer

سنسور سقفی با عملکرد پیشرفته جهت آسایش و همچنین مدیریت انرژی می باشد. برای صرفه جویی هر چه بهتر در مصرف انرژی توصیه می شود در هر اتاق یک عدد مورد استفاده قرار بگیرد. 2 ورودی دیجیتال , خروجی 12VDC ( جهت تغذیه سنسورهای مورد نیاز ) , 32 لایه منطق , ذخیره سازی 200 کد IR , قابلیت برنامه ریزی 40 فلگ , سنسور دما و …. از قابلیتهای این ماژول می باشد.

TIS Energy Servant 10 Functions

این ماژول با دارا بودن 4 ورودی دیجیتال ( Dry Input Contacts ) جهت کنترل روشنایی به عنوان مثال از طریق کلیدهای سنتی , سیستم امنیتی , مدیریت انرژی , شناسایی حرکت و … به سیستم هوشمند استفاده می شود.

 4Z

این ماژول با دارا بودن 3 ورودی دیجیتال ( Dry Input Contacts ) خروجی 12VDC جهت کنترل روشنایی به عنوان مثال از طریق کلیدهای سنتی , سیستم امنیتی , مدیریت انرژی , شناسایی حرکت و تغذیه سنسورهای دود , PIR و …. یک سیستم هوشمند استفاده می شود.

ADDITION_3DL12V

برای دریافت امواج IR جهت کنترل وسایل الکترونیکی و همچنین دارای دو ورودی دیجیتال ( اتصال کلید یا مگنت در و …. ) مورد استفاده قرار می گیرد.

ADDITION_2DLIRR