نرم‌افزار و اپلیکیشن

  • نرم افزار پیکره بندی ( TIS Configuration Software )

این نرم افزار جهت برنامه ریزی کلیه ماژولهای هوشمند TIS در شبکه باس از طریق یک کامپیوتر به صورت با سیم یا بیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.

software-tis-config

  • تولیدکننده پیام کوتاه ( TIS SMS Generator )

این ماژول تولیدکننده کد HEX برای پیامهای کوتاه در شبکه هوشمند TIS می باشد.

SMS-Gen

  • اپلیکیشنهای Android و IOS

این اپلیکیشنها قابل نصب روی گوشیها یا تبلتهای هوشمند که با سیستم عامل Android و IOS کار می کنند قابل نصب هستند و می توانند از طریق شبکه WIFI یا پیام کوتاه کلیه قسمتهای یک خانه‌هوشمند را از داخل خانه یا بیرون از خانه کنترل نمایند.

Wifi_Android_iOS_APP_Smart_home_automation