اسکادا تله متری خانه هوشمند

این نرم افزار جهت برنامه ریزی کلیه ماژولهای هوشمند TIS در شبکه باس از طریق یک کامپیوتر به صورت با سیم یا بیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.

software-tis-config

این ماژول تولیدکننده کد HEX برای پیامهای کوتاه در شبکه هوشمند TIS می باشد.

SMS-Gen

این اپلیکیشنها قابل نصب روی گوشیها یا تبلتهای هوشمند که با سیستم عامل Android و IOS کار می کنند قابل نصب هستند و می توانند از طریق شبکه WIFI یا پیام کوتاه کلیه قسمتهای یک خانه‌هوشمند را از داخل خانه یا بیرون از خانه کنترل نمایند.

Wifi_Android_iOS_APP_Smart_home_automation