واسط کاربری

  • کلیدهای لونا ( LUNA Series )

این مدل با صفحه لمسی مناسب برای هر قوطی کلید ( استانداردهای اروپا , UK , US ) و شامل 3 مدل Luna-TB43C , Luna-TB-9G و Luna-Bed-Side می باشد. همه مدلها از طریق شبکه باس برای کنترل روشنایی , موزیک , سیستم تهویه , پرده برقی و … استفاده می کنند. از لحاظ رنگ بندی ( 2 رنگ + سفارشی ) میتوان با هر دکوراسیون و نمای داخلی خانه یا محل کار منطبق کرد. این کلیدها از طریق پنل ادیشن به شبکه باس متصل می شود.

luna_w2

  • کلیدهای کمبو ( COMBO Series )

این مدل مناسب با قوطی کلید ( استاندارد UK ) و شامل 3 مدل ( تک کلید , 2 کلید و 3 کلید ) می باشد. از این کلید می توان به دو صورت کلید سنتی ( کنترل روشنایی 220 ولت) و  یا از طریق اتصال به ماژول Digital Input و شبکه باس جهت کنترل روشنایی , سناریوها و …. در کنار تخت , راهرو و سرویس بهداشتی استفاده کرد.از لحاظ رنگ بندی ( 7 رنگ + سفارشی ) میتوان با هر دکوراسیون و نمای داخلی خانه یا محل کار منطبق کرد.

combo3gang

  • کلیدهای مارس ( MARS Series )

این مدل مناسب برای هر قوطی کلید ( استانداردهای اروپا , UK , US ) و شامل 4 مدل ( 4 کلید , 8 کلید , 10 کلید و 12 کلید ) می باشد. همه مدلها از طریق شبکه باس برای کنترل روشنایی , موزیک , سیستم تهویه , پرده برقی و … استفاده می کنند. از لحاظ رنگ بندی ( 7 رنگ + سفارشی ) میتوان با هر دکوراسیون و نمای داخلی خانه یا محل کار منطبق کرد. این کلیدها از طریق پنل ادیشن به شبکه باس متصل می شود.

MarsPanel_10G_Seashell White

  • ریموت کنترل ( IR Remote Control )

یک ریموت کنترل دستی با 34 کلید در دو رنگ با طراحی ساده و ظریف , از طریق امواج مادون قرمز جهت کنترل روشنایی , کم و زیاد کردن نور , سیستم تهویه , موزیک , امنیت , پرده برقی و … کاربرد دارد.

remote_Champagne3