IEC 61850

IEC 61850 Test Suit نرم افزاری است درجهت تست و راه اندازی سیستمها و دستگاه‌هایی که از پروتکل IEC 61850 برای ارتباط با همدیگر در یک شبکه استفاده می‌کنند. این نرم افزار  از سه قسمت به شرح زیر تشکیل شده است:

  • Anvil

به صورت IEC 61850 Server عمل می کند.

 

anvil-overview

  • Hammer

به صورت IEC 61850 Client عمل می کند.

hammer-overview

  • SCL Forge

برای ایجاد و ویرایش فایلهای SCL با پیکره‌بندی ICD , SCD , CID مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

[btn text=”توضیحات تکمیلی” tcolor=#FFF bcolor=#FFA500 thovercolor=#FFF link=”https://www.trianglemicroworks.com/products/testing-and-configuration-tools/61850-test-suite-pages” target=”_blank”]